co chceme změnit

aneb proč a jak se hodláme angažovat

Dohodli jsme se, že začínáme pracovat  v jednoduchých oblastech našeho života ve smyslu hesla: " V jednoduchosti je krása". Každý jsme si rozdělili několik nám blízkých oblastí, v kterých budeme vystupovat - alespoň prozatím - jako garanti. Jak to bude dál ukáže čas. Zaměření jsou volena v...