co nazýváme městem změny

co máme namysli pod pojmem "město změny"

Města změny se objevují po celém světě. Je to reakce na současný "globální" systém společnosti, který odděluje obyvatele od sebe a snaží se je přesvědčit, že jedinec (já) je ta správná cesta ve vývoji lidstva. My ale preferujeme pravý opak. Hodláme se slučovat - spojovat na...