aneb proč a jak se hodláme angažovat

Dohodli jsme se, že začínáme pracovat  v jednoduchých oblastech našeho života ve smyslu hesla: " V jednoduchosti je krása". Každý jsme si rozdělili několik nám blízkých oblastí, v kterých budeme vystupovat - alespoň prozatím - jako garanti. Jak to bude dál ukáže čas. Zaměření jsou volena v souladu s našimi dosavadními znalostmi a zkušenostmi  a o ty se s vámi hodláme podělit. Rádi bychom organizovali společná pravidelná setkání, na kterých si domluvíme naše dílčí kroky směrem k posunu v  myšlení - snad většiny - obyvatel města. V záložce oblasti zájmu jsou témata jídlo, krajina, energie, řemesla, odpady, vzdělávání. Další témata budou postupem času přibývat podle zájmu. Nemyslíme si, že máme patent na rozum a proto pokud máte znalosti a zkušenosti z těchto oblastí, neváhejte prosím kontaktovat příslušného garanta a spolupodílet se na směřování naší cesty. Naším hlavním cílem je upřednostnění místních výrobků, což způsobí vznik nových firem a s tím ruku v ruce vznik nových pracovních míst. Využijeme přebytky (jídlo, suroviny, nástroje, služby), které se budou moci nabízet ostatním obyvatelům města, budou-li mít zájem. To vše v rámci aktuálně platné legislativy.