co máme namysli pod pojmem "město změny"

Města změny se objevují po celém světě. Je to reakce na současný "globální" systém společnosti, který odděluje obyvatele od sebe a snaží se je přesvědčit, že jedinec (já) je ta správná cesta ve vývoji lidstva. My ale preferujeme pravý opak. Hodláme se slučovat - spojovat na všech úrovních každodeního bytí. Hodláme otevírat a řešit témata běžného života. Není nám lhostejný stav krajiny ve městě a v okolí Příbora, mezilidské vztahy, sousedská soudržnost a potravinová soběstačnost. Hodláme vyvíjet činnosti na oživení města. Snažíme se minimalizovat závislost na surovinách, které se vyrábí mimo region moravskoslezského kraje případně mimo ČR. Tato podmínka sníží přepravní náklady, zátěž životního prostředí s ohledem na prašnost, amortizaci automobilů a v neposlední řadě i závislosti na ropě.

Zároveň bychom rádi pomohli dostat do povědomí většímu počtu lidí přírodní zákony, principy, které byly již dávno objeveny a ty pak aplikovat do našich životů.