a o co nám vlastně jde

Co si lze představit pod pojmem "změna". Termín je velice obecný. Všechno co nás obklopuje v hmotném i nehmotném světě je součástí procesu nazývaného - změna=vývoj. Wikipedie nám říká: Změna - je obecné označení pro pozorovatelný či měřitelný rozdíl ve stavu. Naším přístupem hodláme spojit všechny stejně smýšlející obyvatele v blízkém regionu do jednoho celku. Nevyhýbáme se spolupráci s nikým včetně volených zástupců obce. Hodláme přispět ke snížení nezaměstnanosti ve městě, přilákat nové drobné živnostníky a společně hledat témata pro jejich realizaci v podmínkách nejbližšího regionu. Rádi bychom zapojili co nejvíce aktivních i pasivních lidí do výsadby zeleniny a ovoce před jejich domy a byty. Hodláme se podílet na změně krajiny ve smysluplnějším využití než je dosavadní stav, například formou přírodních koupališť, výsadbou jedlých stromů atd.