Živá voda - Olof Alexandersson

Živá voda - Olof Alexandersson

Hornorakouský lesník, vodohospodář, vynálezce a filosof, který již ve dvacátých letech minulého století začal varovat před současnou ekologickou krizí, o níž se předpokládá, že má jen velmi málo možnosti řešení.