voda

voda-Jiří Woodman

Větvení na obrázcích má jednoho společného jmenovatele a tím je voda. Nebýt ní, nebylo by ani větvení ani života. Tuto strukturu uvidíte, tedy pokud otevřete oči, všude okolo nás a někde hluboko uvnitř si uvědomíte, že nejste mimo ni, ale že jste její součástí. Součástí stvoření něčeho...

Živá voda - Olof Alexandersson

Hornorakouský lesník, vodohospodář, vynálezce a filosof, který již ve dvacátých letech minulého století začal varovat před současnou ekologickou krizí, o níž se předpokládá, že má jen velmi málo možnosti řešení.

Tajuplná a léčivá síla vody - Viktor Schauberger

Dnes téměř neexistuje žádná kniha k tématu vody, v níž by nebyl citován  Viktor Schauberger (1885-1958), tento legendami opředený pionýr výzkumu vody. Jeho vlastní spisy byly však až dosud k dispozici jen útržkovitě. Předkládaná kniha doplňuje tuto mezeru.